Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması konulu SARAT projesi dersleri herkesin erişimine açıldı

-
Aa
+
a
a
a

Kültürel Miras ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?'de Asu Aksoy ve Burçin Altınsay, 2020'de Europa Nostra Ödülü'nü alan SARAT projesinin koordinatörü Dr. Gül Pulhan ile projenin günümüz afet ve çatışma koşullarında taşıdığı önem üzerine konuşuyorlar.

""
Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması konulu SARAT projesi dersleri herkesin erişimine açıldı
 

Türkiye'nin Arkeolojik Varlıklarının Korunması ve Kurtarılması konulu SARAT projesi dersleri herkesin erişimine açıldı

podcast servisi: iTunes / RSS

SARAT, Türkiye’de arkeolojik varlıkların korunması ve kurtarılması konusunda sertifikalı online eğitim, toplumun arkeoloji ile ilişkisi üzerine ülke çapında ilk kamuoyu araştırması, yerelde paydaşlarla arkeoloji toplantıları gibi faaliyetleri gerçekleştirmiş bir proje. Projenin amacı, Türkiye’nin zengin, çeşitli ve zaman zaman tehdit altında olan arkeolojik mirasının korunması ve değer verilmesi için toplumsal farkındalığı arttırmak ve bilgi ve beceriyi geliştirmek olan bu projenin eğitim ayağında yeni bir adım atıldı. Sertifikalı bir eğitim programı olan SARAT kursları, online olarak herkesin erişimine açıldı.

2020'de Europa Nostra Ödülü almış olan SARAT projesinin koordinatörü Dr. Gül Pulhan ile bu eğitim programlarının günümüz koşullarında taşıdığı önemi konuşuyoruz. Günümüzde dünyada ve ülkemizde de yaşanan ve sayıları artan afetler ve çatışmalar kültürel miras varlıklarını doğrudan etkiliyor ve bu durumlar karşısında kültür varlıklarını hazırlamak, korumak ve iyileştirmek üzerine toplumsal farkındalığı arttırmak ve toplumun katılımı ile müdahale ve yönetim yöntemlerini geliştirmek zorundayız. 

https://digitalrepository.biaa.ac.uk/ adresinden SARAT Ders diyerek arattırmak mümkün.