“Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet”

-
Aa
+
a
a
a

Türkiye'de yaratıcı sektörler nasıl daha eşit, adil ve kapsayıcı hale gelebilir? Özlem Ece ve Itır Erhart'la bir araya geliyoruz. Konumuz yeni yayınlanan “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet” raporu.

El ele tutuşup seyircileri selamlayan tiyatro oyuncuları
IKSV
“Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet” raporu
 

“Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet” raporu

podcast servisi: iTunes / RSS

İKSV’nin Kültür Politikaları Çalışmaları kapsamında hazırladığı “Kültür-Sanat Dünyasında Toplumsal Cinsiyet” başlıklı, 10'uncu rapor yayımlandı.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart tarafından kaleme alınan rapor kamu kurumları, sendikalar ve meslek örgütleri, sanat okulları, yapım şirketleri ve sivil toplum kuruluşları gibi pek çok paydaşın sorunların çözümüne katkı vermesi için somut öneriler de sunuyor. 

Kültür-sanat dünyasında toplumsal cinsiyet eşitliğini konu alan bu araştırmada, dünyanın en büyük metropolleri arasında sayılan İstanbul’un her köşesine yayılmış olan çok dinamik, çok değişkenli ve çok paydaşlı kültür-sanat evreninin temsili bir fotoğrafını en etkin şekilde çekmek amaçlandı. Araştırma, İstanbul’daki kültür-sanat sektörü içinde, en çok istihdam sağlanan üç disiplin olan tiyatro, sinema ve müzik ekseninde hazırlandı. 

Konuklarımız Itır Erhart ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece'yle raporun sonuçları itibariyle önümüzdeki manzarayı olumsuz ve olumlu yanlarıyla değerlendiriyor; çözüme ilişkin önerileri masaya yatırıyoruz.