Açık Radyo’nun 59. yayın dönemi başladı!

-
Aa
+
a
a
a

59. yayın dönemi itibarıyla Açık Radyo’da en başından beri 1416 programcı 1279 farklı program yapmış olacak. Yeni yayın döneminde 219 programcı tarafından hazırlanan 145 program var. 18 yeni program ve 10 yeni programcı aramıza katılırken, geçmiş yayın dönemlerinden tanıdığınız 9 programcı dostumuz yeniden Açık Radyo mikrofonlarında.

""

PAZARTESİ

Yeni Program

Pazartesi 11.30

Doğa Dedektifi

Kentsel – çevresel adalet arayışında ekolojik süreçlerin izinde

Hazırlayan ve Sunan: Yasin Çağatay Seçkin

Doğa Dedektifi, antroposen dönemindeki insan etkisinin vurgulandığı, ekosistemlerin korunması ve geliştirilmesine odaklanan bir radyo programı. Meseleler, konusunda uzman konuklarla, kentsel ekosistemlerden sanata ve müziğe kadar uzanan geniş bir yelpazede ele alınıyor. Kentsel yaşamın doğa ile uyumlu hale getirilmesine dair fikirler tartışılıyor.


Yeni Program

15 Günde 1 Pazartesi 14.00

Hakikatin Hikâyesi

Tarih ve Toplum

Hazırlayan ve Sunanlar: Y. Doğan Çetinkaya ve Foti Benlisoy

Tarih politik tartışmalarda, televizyon dizilerinde, kimlik meselelerinde yüzeysel gündemlerin nesnesi olmaya devam ediyor. Buna karşın Tarih ve tarihçiliğe ilişkin bir idealleştirme de beyhude.  Gerçeğin tek, resmî ve “tarafsız” temsilinin ve anlatısının hakikate ilişkin bir “kurgu” olduğu, başka türlü tarihlerin de anlatılabileceği, kurgulanabileceği aşikâr. Ancak, yaşadığımız hayatın bir hakikat olduğu da muhakkak. Popüler bir çizgiyi takip ederek bilimsel ve eleştirel bir anlayışla tarih alanında alternatif bir ses oluşturmak mümkün. Bu, geniş kitlelere akademik bilginin ulaşması için bir köprü kurmakla sağlanabilir. Bu program değişik belgeleri, konuları, problemleri, farklı soru ve yöntemlerle sunuyor.


SALI

Yeni Program 

Salı 10.00

Yeryüzü Tanığı 

Bir Yeryüzü Güncesi 

Hazırlayan ve Sunanlar: Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay

Yeryüzü Tanığı programı, yeryüzünde yaşamını sürdüren canlıların insan eliyle değişen ya da yok olan hayatlarına tanıklık ediyor. 


Yeni Program

15 Günde 1 Salı 14.00

Arı Aşkına 

Bahçende Kim Vızıldıyor?

Hazırlayan ve Sunanlar: Maria Sezer, Güngör Erdem ve Nil İlkbaşaran 

Propolis programı ile başladığımız arılarla yolculuğumuza bu yayın dönemi, Arı Aşkına programı ile devam ediyoruz. Dünyada bal arısının dışında neredeyse 20,000 farklı türde arı ile beraber yaşıyoruz. Bu arılar arasında, marangoz arılarından duvarcı arılarına, yaprak kesen arılardan tarakçı arılara kadar pek çok ilginç özellik taşıyan yerel arılar da Türkiye'de yaşamlarını sürdürüyor. Arılar gıda, ilaç, tekstil ve kozmetik gibi alanlarda günlük yaşamımızda kullandığımız pek çok ürünün temel hammaddesini oluşturan bitkilerin çoğalmasında kilit rol oynuyor. Bu program yerel arılarla ilgili bilimsel bilgileri akademik çevre ve çerçevelerin dışına taşıyor ve arıların büyülü dünyasına bir pencere açıyor.


Yeni Program

15 Günde bir Salı 16.00

Gündelik Hayatın Sosyolojisi 

Toplumsalın Odağında-Kıyısında Söyleşiler 

Hazırlayan ve sunanlar: Ayşe Berna Uçarol, Ebru Soytemel ve Yıldırım Şentürk

Çoklu kriz ortamında insanın gündelik hayatı her şeye rağmen ön planda kalmaya devam ediyor. Araştırmacılar, büyük veri tabanları ve uluslararası karşılaştırmalarla sosyolojik bilgi üretiyor. Bu bilgiyle toplumsal sorunlara ışık tutarak politik çözümler sağlamaya çalışıyor. Gündelik Hayatın Sosyolojisi programı, gündelik hayattaki sosyolojik bilginin işlevini büyük anlatıdan öteye taşımaya çalışıyor. Türkiye dışından ve içinden konuklarla, sivil toplumda ve akademik araştırmalar mercek altına alınıyor.


ÇARŞAMBA

Yeni Program

15 Günde 1 Çarşamba 11.00  

Beyinden Bilince 

Aklı Başında Konuşmalar

Hazırlayan ve Sunanlar: Güven Güzeldere, Hakan Gürvit ve Mesut Varlık

Nöroloji, bilişsel psikoloji ve zihin felsefesi tartışmaları bağlamında, beyinden bilince uzanan yolda, gündemdeki çeşitli konuların ele alındığı bir program.


Yeni Program

Çarşamba 14.00

Eksik Mecaz

Edebiyat, sanat ve hayata dair dolaşıklıklar

Hazırlayan ve Sunanlar: Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy

Eksik Mecaz'da Zeynep Uysal ve Murat Gülsoy, her türden anlatının, sanat yapıtının sadece bir eksik mecaz olduğu düşüncesiyle yola çıkıyor. Kelimelerin ve şeylerin arasındaki ilişkileri derinlemesine irdeleyerek, edebiyat ve diğer sanat dallarının geniş coğrafyasını kucaklıyor. Her hafta farklı bir tema, kavram, kelime, figür, karakter ya da imge üzerinden ilerleyerek, bu konuların hikâyelerle nasıl ilişkilendirildiğini inceliyoruz. Ayrıca güncel anlatılar ve kavramlarla bu ilişkileri çözümleyerek, disiplinler arası geçişleri ve geçmişten günümüze uzanan süreklilikleri de araştırıyor. 


Yeni Program

15 Günde 1 Çarşamba 19.00 - Açık Dergi içerisinde

Dünyayı Kurtaran Tasarım

Tasarım dünyasından sürdürülebilir bir yaşam idealine uzanan gündem

Hazırlayan ve Sunan: Özlem Yalım 

Dünyayı Kurtaran Tasarım programında, Özlem Yalım bugünün dünyasında tasarım ve sürdürülebilirlik alanındaki en güncel gelişmeleri aktarırken bu iki kavramın kesişim noktasını keşfediyor. Yenilikçi malzemelerden, ekolojik pratiklere, sürdürülebilir mimariden, endüstri ürünleri tasarımına, kentsel tasarıma, grafik tasarıma, modaya ve teknolojiye uzanan farklı içerikleri tasarım ekseninde ele alan program, tasarımın her yönünde sürdürülebilir uygulamaların önemine dikkat çekiyor. 


PERŞEMBE

Açık Gazete’de Yeni Köşe -15 Günde 1 Perşembe 09.00

Sermayenin Ötesinde

Haluk Levent’le dünya ekonomisinde alternatif tartışmalar

Ekonomiden egonomiye, dünya ekonomisindeki farklı yaklaşım ve tartışmalara geniş bir perspektiften bakan radyo programı. 


Yeni Program

Perşembe 20.00

Caz Miras

Pop’tan Bop’a Asırlık Repertuar

Hazırlayan ve Sunan: Cünort 

Caz çağının başından beri kimi halk ezgileri, dönemin pop hitleri, Broadway gösterilerinden ya da Hollywood filmlerinden şarkılar caz repertuarının vazgeçilmez parçaları oldular. Rekabetçi ve maço camiada bunları bilmemek ayıp ve öğrenmemek adeta küfür oldu. Caz Standartları Enstitüsü, bu şarkıların hikâyelerine ve tarihlerine dalıyor, yapılarını irdeleyip geçmişten günümüze çeşitli örneklerine yer veriyor.


Yeni Program

Perşembe 00.00 

Metalyer 

Evrendeki en dayanıklı metallere adanmış bir program

Hazırlayan ve Sunan: Erdem Dilbaz 

Bozuk ekipmanların korkunç seslerinden matematiksel düzenlemelere, sert müziğin tarihî bilgileri ve yeniliklerinin ele alındığı bir radyo programı.


CUMA

Açık Gazete’de Yeni Köşe - 15 Günde 1 Cuma 

İşte Böyle Güzelim…

Çiçek Tahaoğlu’yla Türkiye’den ve dünyadan kadın gündemi

Açık Gazete’de bu yayın dönemi bir toplumsal cinsiyet penceresi açıyoruz. 15 Günde 1 Cuma sabahları saat 9:00’da Çiçek Tahaoğlu Türkiye’den ve dünyadan kadın gündemini değerlendiriyor. 


Açık Gazete’de Yeni Köşe - 15 Günde 1 Cuma

Merhaba Canım

Yıldız Tar'la toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. 

Şair Arkadaş Z. Özger’in merhabasına, Yıldız Tar'la Açık Radyo’dan selam veriyor, toplumsal cinsiyetten sürülenlerin seslerine kulak veriyoruz. 15 günde bir Merhaba Canım’da LGBTİ+ hakları gündemini konuşuyoruz.


Yeni Program

Cuma  23.00 

Zattirizat Selects

Janr ayırt etmeksizin eski veya yeni güncel favoriler ve sürpriz konuklar 

Hazırlayan ve sunan: Umut Kahya 

Krautrock'tan new jazz'a, dub'dan leftfield elektroniğe uzanan eklektik bir radyo programı. Tür ayırt etmeksizin içimizde o titreşimi yaratan her türlü şarkıya açık. 


Yeni Program

Cuma 00.00 

Har

Çoğunlukla çağdaş ve minimal, akustik ve elektronik müzik seçkisi

Hazırlayan: Gökalp Kanatsız 

Ağırlıklı olarak çağdaş ve minimal müzik kompozisyonlarının bir araya geldiği, akustik, elektronik ya da elektro-akustik müzik örneklerinden oluşan bir dinleti.


PAZAR

Yeni Program

Pazar 09.00

Come Sunday

Hazırlayan: Varol Ünel 

Gospel, spiritual, hymn ve inspirational müziklere ev sahipliği yapan bir radyo programı. Özellikle Afrikalı Amerikalı şarkıcıların güçlü seslerine odaklanan programın olmazsa olmazı Mahalia Jackson. Come Sunday’de her hafta ‘Gospel Kraliçesi’nin en az bir şarkısına kulak veriyoruz. 


Yeni Program

Pazar 18.00

Neden Bunları Dinliyorum?

Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları

Hazırlayan ve Sunan: Murat Mrt Seçkin 

Neden Bunları Dinliyorum, albüm dinleme alışkanlığının gittikçe azaldığı günümüzde hem bu alışkanlığından vazgeçemeyenler için hem de müzik okumalarını sevenler için bir alan oluşturma çabasında. Murat Mrt Seçkin her programda geçmiş veya bugünden bir albümü daha içsel bir anlatım ile ele alıp, yapımdan örneklere yer veriyor. 


Yeni Program

Pazar 21.00

Satır Arası

Şarkıların içindeki ve ötesindeki hikâyeler

Hazırlayan ve sunan: Zeynep Arıca 

Müzik ve edebiyat, derin duyguları ifade etme gücüyle birbirini besler. Edebi eserlerin müziğe ilham kaynağı olması, dinleyiciye farklı bir deneyim sunar. Müzik, sözleri ve melodisiyle hikâyeler anlatırken, edebiyat da müziği derinleştirir. Bu programda Zeynep Arıca farklı müzik tarzlarında bu ilişkiyi ele alıyor.


Bu yayın döneminde programına ara veren programcılarımız (alfabetik sırayla)

Akgün İlhan, Altuğ Güzeldere, Ayşe Görür, Aytaç Timur, Batu Boran, Gökçe Türkmen ve Alper Can Kılıç, Haldun Dostoğlu, Kudret Çobanlı, Melike Dirikoç, Mustafa Eren, Onur Akşit, Özge Özdemir, Özlem Teke, Rahmi Öğdül, Raziye İçtepe, Tamer Tekelioğlu, Utku Zırığ

Teknik ekip (alfabetik sırayla)

Andrei Gritcu, Berke Akmeşe, Feryal Kabil, Nazlı Zaman, Selahattin Çolak

Bize sesini verenler

Adnan Acar, Derya Özsoy, Tilbe Saran, Tolga Korkut, Murat Garipağaoğlu