İoanna Kuçuradi'ye armağan...

Editörden
-
Aa
+
a
a
a

Haftanın Kitabı'nda Ceyhan Usanmaz, bu coğrafyanın bizlere armağanlarından biri olarak tanımladığı, Türk felsefesinin en önemli isimlerinden İoanna Kuçuradi'nin portresini sunan "Ömrümüzü Yönlendiren Rastlantıların Kavşağında: İoanna Kuçuradi" adlı kitap üzerine konuşuyor.

""

İoanna Kuçuradi, hiç kuşkusuz, bu coğrafyanın bizlere armağanlarından biri. Madalyonon diğer yüzünde de yine bir 'armağan'lık mefhumu var; bu coğrafyaya da bir armağan aynı zamanda İoanna Kuçuradi.

Kendisiyle ilgili biraz daha ayrıntı vermek istersek, halen bulunduğu üniversitenin tanıtım bölümünden şu satırları alıntılayabiliriz:

1959 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Mezun olduğu yıl Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu'nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965'te "Schopenhauer ve Nietzsche'de İnsan Problemi" başlıklı tez ile doktora derecesi aldı. 1965-68 yıllarında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Felsefe ve Latince dersleri verdi. 1968'de Hacettepe Üniversitesine atanan Kuçuradi, 1969 yılında Felsefe Bölümünü kurdu ve emekli olduğu 2003 yılına kadar bölüm başkanlığını yürüttü. 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu. Kuçuradi bu üniversitede İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezini kurdu ve bu merkez bünyesinde İnsan Hakları Yüksek Lisans ve Doktora Programı yürütmeye başladı. 1988-1998 yılları arasında Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu (FISP) Genel Sekreterliğini, 1998-2003 yılları arasında başkanlığını yaptı. Felsefe ve insan hakları konusunda bir UNESCO kürsüsü sahibi ve TFK Başkanı olan İoanna Kuçuradi, halen, Maltepe Üniversitesi’nin İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve İnsan Hakları Anabilim Dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yukarıdaki satırlar da elbette bir portre canlandırıyor zihinlerimizde ama bir insanın yakın çevresi ya da onu yakından tanıyanların anlattıkları çok daha 'canlı' bir portre çizecektir hiç kuşkusuz. İşte, yakın bir zaman önce yayımlanan Ömrümüzü Yönlendiren Rastlantıların Kavşağında: İoanna Kuçuradi isimli kitap, tam da böylesi canlı bir portresini sunuyor İoanna Kuçuradi'nin. 

Yolu bir gün, bir şekilde İoanna Kuçuradi ile kesişmiş elli iki kişinin anılarını okuyoruz bu 'armağan' kitapta; öğrencilerin, öğretmenlerin, akademisyenlerin, gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin, avukatların, hekimlerin anıları... Farklı yaş grubundan, meslekten ve disiplinden bu elli iki kişinin (etkisinin ne kadar geniş bir alana yayıldığını göstermesi bir yana), yazdıklarında onu hep sevgiyle ve minnetle anması, bir insan olarak İoanna Kuçuradi hakkında eminim net bir fikir verecektir! 


Ömrümüzü Yönlendiren Rastlantıların Kavşağında: İoanna Kuçuradi

yay. haz. Elif N. Hamidi 

Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Yayınları, 2024, 360 s.