B10 yorgun düştü

-
Aa
+
a
a
a

Bulgaristan’dan İstanbul’a kadar uçan kara akbaba B10, yorgun düşünce Kartal’da bir parkta yakalanıp tedaviye alındı.

Gezegenin Geleceği: 15 Ocak 2024
 

Gezegenin Geleceği: 15 Ocak 2024

podcast servisi: iTunes / RSS

Bulgaristan’dan İstanbul’a kadar uçan kara akbaba ‘B10’, yorgun düşünce Kartal’da bir parkta yakalanıp tedaviye alındı. Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği tarafından rehabilite edilip halkalanan, verici takılıp salınan ‘B10’ kodlu kara akbaba, yorgun düşüp geldiği İstanbul Kartal’daki parkta kuş gözlemcileri tarafından yakalanıp rehabilitasyona alındı. Kara akbabayı Büyükçekmece taraflarında ilk gören kuş fotoğrafçısı Abdulkadir Abaz ve Erdoğan Daşdemir, kuşa besin bırakıp güçlenmesini ve yoluna devam etmesini sağladı. Büyükçekmece’den sonra kıyı şeridinden ilerleyen akbaba, yorgun düşünce Kartal’da bir parka geldi. B10, kötü hava koşulları nedeniyle birkaç gün parkta kaldı. Düzgün beslenemeyen ve yoğun yağış sonrasında uçamayan kara akbabanın yakalanmasına karar verildi. Kartal’da şehrin içinde kaldığı sürede kuşun yaralanmasını ve ürkmesini önlemek için birçok kuş gözlemcisi ve fotoğrafçısı yardımcı olmak ve ilk kez kara akbaba gören insanlara durumu anlatmak için seferber oldu. Türkiye Yırtıcı Kuşları Koruma (Tr.RapCon) ekibi tarafından organize edilen çalışmada, Türkiye Doğancılar Derneği İkinci Başkanı Abdurrahman Sönmez ve dernek yönetim ekibinden Barış Gündüz tarafından kara akbaba yakalandı. Veteriner kontrolleri yapılıp Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden gelen yetkililere teslim edilen vericili kara akbaba, rehabilite edildikten sonra Bulgaristan’a gönderilecek.

Yenilenebilir Enerji Sektörü 2023 Değerlendirmesi ve 2024 Projeksiyonu

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Yenilenebilir Enerji Sektörü 2023 Değerlendirmesi ve 2024 Projeksiyonu’ toplantısı İstanbul’da düzenlendi. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, küresel enerji tüketiminin hızla artmaya devam ettiğini söylerken, “Arz güvenliği, enerjiye ekonomik erişim ve sürdürülebilirlik bu dönemde üç ana ihtiyaç ve hepsi yeni teknoloji desteğiyle çözülebilir. Bu bağlamda enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmek, enerji üretim ve tüketim süreçlerinde verimlilik potansiyelini sonuna kadar kullanmak, modern ve temiz enerji teknolojilerine yönelmek, enerji dönüşümünün mihenk taşları olacak,” dedi. Hakman, küresel çapta enerji talebinde yavaşlama olduğunu aktarırken, birincil enerji tüketiminin %7,5’ini hidroelektrik hariç yenilenebilir enerji kaynaklarının, %82’sini ise fosil yakıtların oluşturduğunu belirtti. 2013 - 2023 yılları arasında Türkiye’de elektrik üretiminin %36 artmasına rağmen yenilenebilir enerjinin elektrik üretimindeki payı %29’dan %42’ye çıktı. Türkiye bu başarıyı yenilenebilir enerji maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde YEKDEM I kapsamındaki dolar bazlı alım garantisi ile sağladı. Aynı dönemde verilen yerli katkı teşviki ile de Türkiye’de rüzgar ve güneş ekipman imalatı yerli olarak yapılmaya başlandı. Küresel olarak bu dönemde karasal rüzgar enerjisinde seviyelendirilmiş elektrik maliyetinin %69, güneşte ise %89 düşmesiyle rüzgar ve güneş enerjisi en ucuz enerji kaynakları haline geldi. Toplantıda Türkiye’nin net sıfır hedefi doğrultusunda enerji üretiminin yanı sıra tüketiminin de karbonsuzlaşması gerektiğinin altı çizildi. Özellikle enerji yoğun son kullanım sektörlerinde fosil yakıtlardan yenilenebilir enerjiye geçilmesi gerektiği belirtilerek, temel stratejinin öncelikle enerji verimliliği ve elektrifikasyon yolu ile enerji tüketiminin azaltılması, ardından ilave elektrik talebinin yenilenebilir enerji santrallerinden karşılanması olması gerektiği vurgulandı. Bunlara ek olarak ulaştırmada elektrikli araçlar, binalara ısı pompaları, elektrifikasyonu mümkün olmayan alanlarda ise yeşil hidrojen gibi uygulamalara geçilmesi önerildi. Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında 2026’da uygulanmaya başlanacak Sınırda Karbon Mekanizması’nın dönüşümü tetikleyen ana etken olduğu ifade edilirken, geçiş döneminde tedbir alınmaması halinde ilave emisyon maliyetlerinin ortaya çıkacağı hatırlatıldı. Enerji dönüşümünü ne kadar hızlı gerçekleştirirsek o kadar iyi ve az maliyetli.

İlk kez rüzgardan daha fazla enerji üretildi

Avrupa'nın elektrik üreticileri, 2023'ün son çeyreğinde ilk kez rüzgardan, kömürden daha fazla enerji üretti. Bu gelişme Avrupa’nın bölgesel enerji dönüşümü çabaları için önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Avrupa'daki kamu hizmeti yapan kurumlar, 2023'ün Ekim - Aralık döneminde rüzgar santrallerinden 193 TWh rekor seviyede elektrik üretti. Aynı dönemde kömür yakıtlı enerji santrallerinden ise 184 TWh elde edildi. Ember verilerine göre, Avrupa’da 2023'ün son çeyreğinde rüzgar enerjisi üretimi, 2022'nin aynı çeyreğine kıyasla yaklaşık %20 daha fazla gerçekleşti. Sektörü yakından izleyen uzmanlara göre, yüksek işçilik, malzeme ve finansman maliyetleri nedeniyle 2023'te rüzgar enerjisi sektöründe yaşanan yaygın aksaklıklara rağmen bu oranda sağlanan artış büyük önem taşıyor. İleriye dönük olarak genel ekonomik ivme, her ülkede enerji üretiminde ne kadar kömür kullanılacağını belirleyen temel faktör olacak. Ülkelerdeki destekleyici hükümet politikalarıyla imalat faaliyetleri 2024'te genişlerse, o zaman genel enerji tüketimi de artacak. Bu durum, muhtemelen enerji üretim firmalarını yenilenebilir kaynakların yanı sıra fosil yakıt tesislerinden de üretimi artırmaya zorlayacak. Bu nedenle artık ekonominin büyümeye değil küçülmeye doğru gitmesi gerekiyor.

Okul sahasında Türkiye'de kaydı bulunmayan örümcek türü

Güzel bir haberle bitirelim. İstanbul Saint-Joseph Fransız Lisesi öğrencisi Fikret Arda Düzgünses'in okul sahasında keşfettiği ve Türkiye'de bugüne kadar kaydı bulunmayan bir örümcek türü ‘Heliophanus apiatus’ hakkında yazdığı bilimsel makale, Munis Entomology & Zoology dergisinin 2024’ün ilk sayısında yayımlandı.