Depozito iade sistemi

-
Aa
+
a
a
a

‘Depozito sistemi ertelenmesin, hemen yürürlüğe girsin ve uygulanmaya başlansın.’

Fotoğraf: Change.org
Gezegenin Geleceği: 17 Mayıs 2024
 

Gezegenin Geleceği: 17 Mayıs 2024

podcast servisi: iTunes / RSS

Üç yıldır ertelenen depozito iade sistemin bir an önce uygulamaya konulması talebiyle change.org/DepozitoSistemi adresinde kampanya yürüten Bengü Mete, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na giderek topladığı imzaları yetkililere teslim etti ve ayrıca uygulamanın neden başlamadığına ilişkin de bilgi edinme başvurusunda bulundu. "Neden uygulanmadığına dair, Cimer üzerinden bilgi edinme başvurusunda bulundum. Yanıtı merakla bekliyorum, sizlerle de paylaşacağım. Her gün binlerce ton atık, çöplüklerin yolunu tutuyor. Çoğunlukla ambalajların oluşturduğu bu atık yığınını önemli ölçüde azaltmak adına cam, metal ve plastik içecek ambalajlarını depozito sistemi ile geri dönüştürerek ekonomiye kazandırmak ve çevre kirliliğini azaltmak mümkün,” diyen kampanyacı, “Geri dönüşüm eğiliminin yetersiz olduğu ülkemizde, depozito iade sistemi, hem bizlerin, hem de diğer canlıların sağlığını korumak, kirliliği ve karbon ayak izimizi azaltmak adına en etkili çözüm önerilerinden biri. Sonra olmaz, şimdi harekete geçmeliyiz! Depozito sistemi ertelenmesin, hemen vatandaşın da katılabileceği şekilde uygulamaya koyulsun!” dedi. Kampanya change.org/DepozitoSistemi adresinde.

Molozlar ve diğer atıklar çevre ve sağlık felaketine sebep olmasın

Ekolojik Yaşam Aktivistleri’nin change.org/afetatikyönetimi adresinde yürüttükleri kampanyanın imzalarını teslim etmelerinin ardından bakanlıktan kampanyaya yanıt geldi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, “18/03/2004 tarihli ve 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 44. maddesinde ‘Başta deprem olmak üzere doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının yönetiminden, mahallin en büyük mülki amirinin başkanlığında oluşturulacak Kriz Merkezi sorumludur. Merkez, olası bir doğal afet durumunda oluşabilecek atık miktarı, bunların kaldırılması ve taşınması için gerekli araç-gereç ve ekipman ile bu atıkların depolanacağı uygun alanları bu yönetmelikte belirtilen esaslara göre önceden tespit eder ve gereken hazırlıkları yapar; Doğal afetler sonucunda oluşan yıkıntı atıklarının taşınması ve depolanması faaliyetleri kriz merkezi tarafından yapılan planlamalar doğrultusunda, ilgili belediyenin sorumluluğunda belediye veya belediyenin yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlar tarafından yürütülür’ hükmü yer almakta olup, buna göre, valilikler tarafından yıkıntı atıklarının biriktirileceği alanlar belirlenmiş, Bakanlığımız tarafından yıkıntı atıklarının yönetiminin sağlandığı alanların tespitinde üniversitelerin çevre, jeoloji, inşaat, maden ve harita mühendisliği bölümü öğretim üyelerinden oluşan akademik komisyon ve ilgili kurumlar ile koordinasyon içerisinde saha ve yerinde inceleme çalışmaları yürütülmüştür. Bu alanlar belirlenirken, sahanın topoğrafyası ve jeolojisi dikkate alınmış, tarım amaçlı kullanılan arazilerde, içme, sulama ve kullanma suları havzalarında, taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek vadilerde veya dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde, sulak alanlarda ve korunan alanlarda döküm sahası teşkil edilmemesine dikkat edildi. Ayrıca, yıkıntı atıkları içerisinde olan beton, tuğla, alçı vb. içerikli atıkların mobil veya sabit kırıcılar ile parçalama, boyut küçültme işlemlerine tabi tutularak mümkün mertebe kaldırım, yürüyüş yolları gibi alanların yapımında veya dolgu malzemesi olmak üzere kullanılmasını sağlamak üzere valilikler tarafından çalışmalar yürütülmekte,” açıklamasında bulundu. Kampanya change.org/afetatikyönetimi adresinde.

İliç'te yaşanan felaketi Eskişehir'de de yaşamak istemiyoruz!

Üniversite öğrencisi Nilay Şentürk’ün change.org/KaymazıSiyanürdenKurtar adresinde başlattığı kampanyadan güzel haber geldi. Özel bir şirket tarafından yapılması planlanan üçüncü atık barajıyla ilgili açılan davada, mahkeme, yürütmenin durdurulmasına karar verdi. ‘İliç'te yaşanan felaketi Eskişehir'de de yaşamak istemiyoruz!’ diyen kampanyacı, Eskişehir Kaymaz Mahallesi’ndeki maden alanının İliç'teki riskleri taşıdığını iddia ederek, İliç madenindeki gibi şirketin üçüncü kez kapasite artırımı için onay almasına karşı çıkmıştı. 15 Ağustos 2023 tarihinde verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının Anayasa’ya, çevre hukukuna, usule ve bilimsel gerçekler ile kamu düzeni ve kamu yararına aykırı olduğu ileri sürülen davada, mahkeme projenin çevre felaketine neden olabileceğini ileri sürerek yürütmeyi durdurdu. Kampanya, change.org/KaymazıSiyanürdenKurtar adresinde.

1. Uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı

Türetim Ekonomisi Derneği tarafından Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle hazırlanan 29 – 30 - 31 Mayıs tarihlerindeki 1. Uluslararası Türetim Ekonomisi Konferansı (IPEC2024), Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde gerçekleşecek. Alternatif Ekonomiler yani Degrowth, Donut Ekonomisi, Sosyal Ekonomi, Dayanışma Ekonomisi, Türetim Ekonomisi, Yerel Para Birimleri, Sosyal Girişimler ve Post Growth Gelecek ve Yatırım başlıklarının inceleneceği konferansta uluslararası pek çok konuşmacı ve katılımcıyı ağırlanacak. Konferansa katılım ücretsiz ama kontenjan sınırlı! Kayıt linki change.org İklim Instagram hesabında ve https://2024.turetim.org adresinde.