Hasan Ersel

-
Aa
+
a
a
a
12 Eylül 2010
İktisatta kişilerin "seçimlerinin" kendi "tercihlerine" dayandığı kabul edilir. Peki kişilerin tercihleri nasıl ortaya çıkar?
06 Eylül 2010
İktisat politikasının iki ayağı 'para politikası' ve 'maliye politikası' birbirinden bağımsız değillerdir.
06 Eylül 2010
Hükümet, 1 Eylül 2010'dan itibaren Halk Bankası yoluyla esnafa kullandırılan kredilerin faizini yüzde 13'ten yüzde 10'a düşüreceğini, bu faiz yükünün de krediyi alanla Hazine arasında yarı yarıya bölüştürüleceğini açıkladı.
06 Eylül 2010
ABD ekonomisine ait veriler, deyim yerindeyse, müşteri memnuniyetini sağlıyor!
06 Eylül 2010
Geçen günlerde ABD'nin silah satışlarıyla ilgili iki haber, yaklaşık aynı zamanda, daha çok diplomatik amaçla kamuoyuna duyuruldu. Haberlere doğrudan konu olan ülkeler farklılaşmakla birlikte, dolaylı olarak ilgi odağında İran ve İsrail yatıyordu.
24 Ağustos 2010
Geçen aralık ayında Basel Bankacılık Gözetim Komitesi (BBGK) uluslararası bankalar için geçerli olacak 'Basel III Kuralları'na ilişkin taslağı yayımlandı.
13 Ağustos 2010
ABD'de Obama yönetiminin kamu harcamalarını artırarak, dolayısıyla kamu borcunu yükselterek, ekonomiyi canlandırma girişimini; bir iktisat politikası seçeneğinin tercih edilmesinden çok, 2007+ krizi ortamında başka çare olmaması biçiminde yorumlamak gerekiyor.
13 Ağustos 2010
ABD ekonomisinde olup bitenler, alınan ya da alın[a]mayan iktisat politikası önlemleri ve bunlar arasındaki bağıntılara ilişkin tartışmalardan öğrenecek çok şey var. Bunlardan dünyanın kalanına ilişkin sonuçlar çıkarılabilir mi?
11 Ağustos 2010
Birden fazla hedefiniz var. Bir tek atış yapabiliyorsunuz. Bu hedeflerin hepsini birden vurmanın yolu var mıdır? Sayın Özatay ve Kumcu, kuş sürüsü örneğinden hareketle, bunun olanaksız olduğunda birleşiyorlar.
09 Ağustos 2010
Merkez bankalarının döviz kurunu nasıl hesaba katacakları hemen her ülkenin sorunu olduğu için, iktisat yazınında oldukça geniş bir yer tutuyor.
06 Ağustos 2010
Enflasyon hedeflemesi yaklaşımını benimseyen bir ülkede, döviz kurundaki hareketler nasıl ele alınmalı? Bu soruyu sayın Fatih Özatay doğru bir biçimde gündeme taşıdı.
02 Ağustos 2010
Türkiye'de yapılan araştırmalar, toplumsal, kültürel, milliyet ve cinsiyet üzerinden ayrımcılığın devam ettiğini gösteriyor. Buna karşı bir yasa şart ama ayrımcılık, 'yasaklandığında' değil, toplum tarafından 'ayıplandığında' sona erer.
02 Ağustos 2010
Ulusal geliri harcama bileşenleri itibariyle "Tüketim; yatırım devlet harcamaları ve net ihracatın toplamdır" diye ifade ediyoruz. Doğru tabii. Ancak insanın zihninde "Bunlar toplanabilir olduğuna göre benzer şeylerdir" biçiminde bir algılamanın doğmasına da yol açıyor.
02 Ağustos 2010
Acaba özel tüketim harcamalarındaki artışa fazla mı bel bağlandı?
22 Temmuz 2010
IMF'nin 7 Temmuz 2010 tarihli 'Küresel Mali İstikrar Raporunun Güncelleştirme Notu' bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için ciddi kaygılara ve uyarılara yer veriyor.
14 Temmuz 2010
Yaşamakta olduğumuz küresel kriz epeyce öğretici oldu. Bu konuyu ciddi bir biçimde ele alanların söyledikleri, daha da öğrenecek çok şey olduğu.
14 Temmuz 2010
Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) 2010 yılında yükselen ekonomilerin tümü için büyüme hızının yüzde 6,3 olacağını öngörüyor. Bu, 2009'daki yüzde 1,4 büyümeden sonra önemli bir hızlanma.
14 Temmuz 2010
Büyüme süreci, bir önceki döneme oranla ekonominin ne durumda olduğuna bakılarak anlaşılır. BETAM Araştırma Notu 10/78'de, 2010 yılının ilk çeyreğindeki büyüme konusunda bu amaçla kullanılabilecek bilgiler veriliyor ve yorumlanıyor.
06 Temmuz 2010
İtalyan ekonomist Piero Sraffa, 'bir şeyi bir kez söyleyen' insanlardandı. Türkiye'de çok tanınmayan ancak ekonomi tarihinde önemli bir yeri olan Sraffa'nın tezleri faşist lider Mussolini'yi çileden çıkarmıştı.
06 Temmuz 2010
Geçen yazımda ABD'de mali kesime ilişkin düzenlemeler getiren yeni yasa taslağının A) Tüketiciler ve B) Mali Yatırımcılar açısından getirdiği yenilikler üzerinde durmuştum. Bu yazımda da C) Mali Kuruluşlar ile Bankalar ve B) Devletle ilgili düzenlemeler üzerinde duracağım.
01 Temmuz 2010
Hasan Ersel'le Açık Gazete'de Çin'in ekonomik durumunu ve dünya ekonomisinde Çin'in yerini, değerlendirdik.
28 Haziran 2010
ABD'de iki partinin ABD mali sisteminde 1930'lardan bu yana yapılmış en kapsamlı gözden geçirmeyi yürürlüğe sokacak olan yasa tasarısı üzerinde anlaştığı açıklandı. Ne üzerinde anlaşıldığına ilişkin ulaştığım sonucu maddeler biçiminde iki yazıda özetlemeye çalışacağım.
28 Haziran 2010
Bir birim mal ihraç edebilmek için kaç birim ithalat yapıyoruz? Bu konuda elimizde güncel durumu değerlendirecek pek bilgi yok ama yapılan çalışmalar ihracatın, doğrudan ve dolaylı olarak ithalat gereksiniminin artan bir eğilim izlediği yönünde.
28 Haziran 2010
Bir ekonominin büyümesi, kabaca, yaratılan katma değerin artması demektir. Katma değer yaratabilmek için de emek, sermaye ve doğal kaynaklar başlıkları altında toplayabileceğimiz üretim faktörleri kullanılır.
28 Haziran 2010
Küresel krizin etkisi azaldıkça, ülkelerarası işbirliği arayışları da zayıflamaya başlamış gibi görünüyor. Artık küresel boyutta uzlaşmalardan söz eden pek kalmadı. Yetkililer, çok sıkışınca, sonbaharda yapılacak G-20 zirvesine gönderme yapıyorlar.
18 Haziran 2010
Hasan Ersel'le Açık Gazete'de Avrupa Birliği ile ABD'nin ekonomik ilişkilerini ele aldık.
10 Haziran 2010
Hasan Ersel'le Açık Gazete'de, Macaristan'ın ekonomik durumundaki sarsıntıya dair haberleri, bu haberlerin Avrupa'ya, dünyaya ve Türkiye'ye olası etkilerini ve Macaristan'ın bu konuda yaptığı açıklamaları ele aldık.
09 Haziran 2010
Geçen perşembe, Macaristan'da iktidarda olan Fidesz partisinin başkan yardımcısı Lajos Kosa, ülkesinin Yunanistan benzeri bir krize sürüklenme tehlikesi içinde olduğunu söyledi.
07 Haziran 2010
Hasan Ersel'le Açık Gazete'de Meksika Körfezi'ndeki, ABD tarihindeki en büyük çevresel felaket olarak nitelendirilen petrol sızıntısının, ekonomiye, çevreye, bölgede yaşayan insanlar da dahil olmak üzere bütün canlıların yaşamı üzerine etkilerini konuştuk.
07 Haziran 2010
Türkiye'nin önündeki sorunların önemli bir kısmı uzlaşma ile çözülmeyi bekliyor. Ancak uzlaşma konusundaki başarısızlık önemli bir engel. Öte yandan uzlaşma gerekmeyen konularda da karar almada güçlükler yaşanıyor.