Şebnem Korur Fincancı

-
Aa
+
a
a
a
Fotoğraf: TTB
01 Mart 2023
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yla TTB’nin depremin ardından bölgede yürüttüğü çalışmaları konuştuk.
Fincancı
29 Mart 2022

Bir yanda “giderlerse gitsinler” söylemi, bir yanda uzmanlıklardan kaçışlar, başka bir yanda adil ücret ve çalışma şartlarının sağlanmaması, diğer bir yanda taşeronlaşan doktorlar derken tıp camiasının sıkıntıları üst üste bindi. Biz de konuyu tüm boyutlarıyla TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı ile konuştuk ve ona “Anlat Doktor” dedik.