Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!

-
Aa
+
a
a
a

İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan 'Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok edilen Kültürel Miras' başlıklı raporun bulgularını ve sonuçlarını konuğumuz Levent Büyükbozkırlı ile konuşuyoruz.

""
Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!
 

Akbelen’de kömür maden alanı genişletme çalışmaları arkeolojik mirası da yok ediyor!

podcast servisi: iTunes / RSS

Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerine kömür sağlamak için santralleri işleten Limak Holding tarafından sadece ormanlar kesilmiyor, köyler boşaltılmıyor, yaşayanlar yerlerinden edilmiyor; aynı zamanda sahadaki arkeolojik varlıklar da kaybediliyor. Bu bölge yani Yatağan, Yeniköy, Kemerköy üçgeni, antik çağda Karia olarak adlandırılan oldukça yoğun arkeolojik dokuya sahip bir bölge. Santral ve kömür çıkarma sahalarının yakın çevresinde Labraunda, Bargylia, Mylasa, Stratonikeia, Lagina, Panamara, Keramos, Ouranion gibi arkeolojik sitler bulunmakta. Bu hassas coğrafyada etki değerlendirme çalışmaları yapılmadan gerçekleştirilen madencilik faaliyetleri ile arkeolojik mirasın geri dönüşü olmayacak şekilde kaybedilmesi riski ile karşı karşıyayız. Bu tespit İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanarak duyurulan 'Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok edilen Kültürel Miras' başlıklı yeni bir raporda yapılmakta. Konuğumuz bu raporu derleyen İklim Adaleti Koalisyonu üyesi Levent Büyükbozkırlı.

Fotoğraf: İklim Adaleti Koalisyonu 

Rapor, Yeniköy-Kemerköy Linyit İşletmeleri maden ruhsat sahası içerisinde linyit madeni sahalarını genişletmek için yapılan çalışmaların bu bölgedeki arkeolojik miras üzerindeki olumsuz etkilerini ele alıyor. Maden genişleme sahasının yuttuğu İkizköy’ün Işıkdere mevkiinde yapılmakta olan arkeolojik kazılarda çıkarılan tarihi eserlerle ilgili oralıların bilgi edinme çabaları ve yürütmeyi durdurmak için açtıkları dava sonuçsuz kalmış durumda. Bakanlık yetkilileri bu çalışmalarda çıkarılan buluntuların yerlerinden taşınarak Ören’de açılacak arkeoparka taşındığını aktarmakta. Raporda, Bakanlığın yerinde korunması gereken varlıkları bağlamından koparılmış bir şekilde başka bir yerde sergilemek doğrultusundaki uygulaması ele alınıyor ve eleştiriliyor. Bu politikanın Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2013'de almış olduğu karar ile mevzuata yansımış olduğunu görüyoruz. Kurul, 'kazı ve bilimsel belgeleme çalışmaları tamamlanan ancak yerinde korunması mümkün olmayan ve kaldırılması öngörülen, (…) her tipten birer örneğin usulüne uygun olarak taşınması' yönünde karar almış durumda. Bakanlık bu karar kapsamında 'bölgenin arkeolojik mirasını yansıtan ünik örneklerin' Ören’de yer alan arkeoparka taşınmış olduğunu söylemekte. 

Fotoğraf: İklim Adaleti Koalisyonu 

İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan 'Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok Edilen Kültürel Miras' başlıklı raporun bulgularını ve sonuçlarını Levent Büyükbozkırlı ile konuşuyoruz. Raporun ortaya koyduğu sorular ve tespitleri çarpıcı; Arkeolojik çalışmaların kapsamının 'mirasın tespiti, belgelenmesi ve kaldırılması ya da en iyi ihtimalle başka bir alana taşınmasıyla sınırlı olduğu' söylenmekte ve böylelikle linyit sahalarını genişletme operasyonlarının da önü açılmış olmakta.