Phaselis’i betonla kaplayan projeye iptal!

-
Aa
+
a
a
a

Kültürel Miras ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?'de Asu Aksoy ve Burçin Altınsay, Phaselis’e Dokunma! girişimi sözcülerinden Erdal Elginöz ile bir araya geliyorlar.

""
Phaselis’i betonla kaplayan projeye iptal!
 

Phaselis’i betonla kaplayan projeye iptal!

podcast servisi: iTunes / RSS

Bir sene önce, 3 Nisan 2023 tarihinde, Antalya Kültür Mirasını Koruma Derneği’nden Selda Baybo ve Avukat Tuncay Koç ile Phaselis Antik Kenti Ören Yerinde Ne Oluyor? başlıklı bir program yapmıştık. Konu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Phaselis arkeolojik sit alanı içinde yer alan Alacasu Koyu ve Bostanlık koyunda başlattığı günübirlik tesisleri inşaat projesiydi. Konuklarımızla projenin ne olduğunu, bakanlığın ne yapmak istediğini ve sivil toplumun bu projeye karşı neden mücadele verdiğini konuşmuştuk.Kültür ve Turizm Bakanlığ, 1.derece bu arkeolojik sit alanında günübirlik tesisler başlığı altında birçok yapı inşa etmeyi planlıyordu. 85 metrekarelik bir alanı kapsayan bu projenin inşası için ormanlık alana iş makinaları girmiş ve beton zeminler hazırlanmaya başlanmıştı. Bakanlık bu projelerin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandığını ve buna dayanarak ihale ve inşaat işlerinin yapıldığını söylemiş ve uygulama başlatılmıştı.

Bunun üzerine bölgede yaşayan yurttaşlar, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi Koruma Kurul kararlarının iptali ve Bakanlık projesinin durdurulması için davalar açtı. Phaselis Antik Kenti’nin koylarıyla bütününün 1. derecede arkeolojik sit alanı olduğunu ve gerek arkeolojik gerekse de doğal değerleriyle korunmasının öncelik olduğunu söylemekteydi sivil toplum.

Açılan davalardan birisinin sonucu olarak Antalya 3. İdari Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen inşaat devam etmekteydi. Ardından, Ankara 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz Şubat ayında ihalenin iptaline karar verdi. Phaselis’e Dokunma girişimi gibi sivil toplum kuruluşlarının büyük mücadelesi sonucunda Antalya ve Ankara İdare Mahkemeleri Koruma Kurulu'nun bu projeyi onaylayan kararlarını kanunlara aykırı buldu ve proje tümüyle iptal edildi. Mahkemeler Koruma Kurulunun Bakanlık projesini onaylayan kararlarını Kıyı Kanunu, Milli Parklar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı buldu.Konuğumuz Phaselis’e Dokunma girişimi sözcülerinden Erdal Elginöz ile Bakanlığın Phaselis’i herhangi bir kıyı alanı gibi ele alarak plaj işletmeciliğine açma girişimlerini, Koruma Kurulunun koruma önceliğinin tamamen bir kenara bırakıldığı bu yaklaşımı destekleyen kararlarını, mahkemelerin aldığı kararları ve sivil toplum girişimlerinin verdikleri mücadeleyi konuşuyoruz.

Bakanlığın doğal ve arkeolojik sit alanlarında koruma - kullanma dengesini kullanma yönüne çevirdiği ve kullanımı arttırmak için inşa faaliyetleri artırmaktan çekinmediğini, korumayı ikinci plana attığını görüyoruz. Antalya Koruma Kurulu da bu politika çizgisinde hareket etmiş görünüyor. Bu konuda Erdal Elginöz’den yorumlarını dinliyoruz.