Baht Dönüşü

-
Aa
+
a
a
a

Kısa öykü okumaları ve büyüme biçimler

 
Pazar sabahları 10.30’da
 
Kayıt Arşivi  ve Podcast  iTunes / RSS
 
Ayşe Görür
 
58. Yayın Dönemi: 30 Ekim 2023 - 28 Nisan 2024

Şu ana kadar yer aldıkları bütün yayın dönemleri;

 
57. Yayın Dönemi: 1 Mayıs 2023 - 29 Ekim 2023

Baht dönüşü bilgisizlikten bilgiye geçiş anı sonrasında yazgının tersine dönmesi olarak tarif ediliyor Antik Yunan tragedya dünyasında (Aristoteles, Poetika). Program, ‘büyüme biçimleri’ adı verilen bir hat üzerinden yapacağımız kısa öykü analizlerinden oluşuyor. Bu süreçte tragedyaları derinlemesine incelemeyeceğiz ancak bu kavramın, edebiyat tarihinde izlediği yolu göz önünde bulundurarak kısa öykü açısından ne anlama geldiği üzerinde duracağız. Belli bir olay ya da durumun kimi zaman düşünülenin tam tersine döndüğü, kimi zaman akışta tetikleyici bir olayın gerçekleştiği ve ana kurgunun diğer bütün ögelerle birlikte tırmanışa geçtiği, bazen karakterin daha önce bihaber olduğu bir bilgiye eriştiği veya yüzeye çıkmasına engel olduğu ama sezdiği bir bilginin yüzüne tokat gibi çarptığı ya da bir durumun farkına vardığı ya da farkındalık geliştirdiği anlarda boy gösteriyor ‘baht dönüşü’. Tercihler/seçimler çoğu zaman tükenmiş, eskiye dönüş pek mümkün değil. Ne olduğu, sıklıkla, belli değil ama eskisi gibi de değil.

Büyümek’ etrafında inceleyeceğimiz öyküler, ‘çocuğun ya da ergenin gelişmesi ya da yetişmesi’ anlamında değil ama onu da kapsayacak şekilde karakterin değişimi, dönüşümü ve hatta yeniden oluşumuna odaklanan örnekler. Ve kimi zaman da tükenişi...

https://www.instagram.com/baht_donusu/
https://twitter.com/baht_donusu