Kazdağları'nda milyonlarca ağaç tehlikede

-
Aa
+
a
a
a

Kazdağları'nda milyonlarca ağacı tehdit eden proje için bilirkişi, ‘projenin kamu yararı yoktur, çevresel zararının geri dönüşü mümkün değil’ dedi.

Gezegenin Geleceği: 12 Nisan 2024
 

Gezegenin Geleceği: 12 Nisan 2024

podcast servisi: iTunes / RSS

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin change.org/KazdaglariniTerkEt adresinde Kazdağları'nda köyleri susuz bırakacak, milyonlarca ağacın kesileceği projenin durdurulması için yürüttüğü kampanyaya dair güzel bir gelişme yaşandı. Halilağa Bakır Madeni'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararının iptali için açılan ikinci davada da bilirkişi, ‘projenin kamu yararı yoktur, çevresel zararının geri dönüşü mümkün değil’ dedi. Kampanyacı, “90 bireysel davacı ile açmış olduğumuz davada mahkemenin bir an önce yürütmeyi durdurma kararı vermesini umutla bekliyoruz. Bilirkişilere göre proje ile bölgenin ormanları telafisi ve rehabilitasyonu mümkün olmayacak şekilde yok olacak. Yöre halkının önceliği olan su kaynakları maden projesine tahsis edilmiş. Proje'nin atık tesisinin kaza ve afet risk değerlendirmeleri yapılmamış. Açık ocak, atık depolama alanları ve pasa alanlarında meydana gelecek çevresel kirliliklerin önlenmesi için alınacak tedbirler yeterli değil. Proje ile ilgili gölet, su alma yapıları, madencilik faaliyetleri entegre bir şekilde değerlendirildi. Göletler için verilen ÇED kapsam dışı kararı hatalı, yönetmelik ihlal edildi. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Ayvalık Tabiat Derneği, Çan Çevre Derneği, Ege ve Marmara Çevreci Belediyeler Birliği ve 90 bireysel davacı ile açmış olduğumuz davada mahkemenin bir an önce yürütmeyi durdurma kararı vermesini bekliyoruz,” açıklamasında bulundu. Kampanya change.org/KazdaglariniTerkEt adresinde.

Phaselis Antik Kenti'nde yapılaşmaya onay veren koruma kurulu kararları, mahkeme tarafından iptal edildi

Bir güzel haber de change.org/PhaseliseDokunma adresinde yürütülen kampanyadan geldi. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nde yapılaşmaya dair planlara onay veren koruma kurulu kararları, mahkeme tarafından iptal edildi. Antalya Tekirova mahallesi Beydağları Sahil Milli Parkı sınırları içerisindeki Phaselis Antik Kenti, 1. derece arkeolojik sit alanında yer alan Alacasu (Cennet) ve Bostanlık koylarına yönelik olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından plaj projesi yapılmıştı. Projeye karşı ilk dava, Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi Yapım İşi ismiyle ihale edilen proje kapsamında başlatılan çalışmalara, Mimarlar Odası Antalya Şubesi, Peyzaj Mimarları Odası ve Tekirovalı 14 vatandaş tarafından, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun projeye izin kararının iptali için açıldı. Antalya 3. İdare Mahkemesi’nin Nisan ayında yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen faaliyetler devam etti. Ardından, Ankara 2. İdare Mahkemesi, geçtiğimiz Şubat ayında ihalenin iptaline karar verdi. Son olarak, Antalya 3. İdare Mahkemesi, projelerin dayanağı olan Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararlarını iptal etti. Kararda, izin verilen projenin Milli Parklar Kanunu’na, Kıyı Kanunu’na ve 2863 Sayılı Kanun’a aykırı olduğunun altı çizildi. 71 bini aşkın kişinin imzasıyla destek olduğu kampanya change.org/PhaseliseDokunma adresinde.

‘Köylerimize, arılarımıza, derelerimize, dağlarımıza, ağaçlarımıza, keçilerimize, balıklarımıza, üretime, yaşama, direnişe müjde!’

Ekoloji Derneği’nin change.org/sarimhes adresinde yürüttüğü kampanya, güzel bir haber ile sonuçlandı. HES (Hidroelektrik Santrali) projesi, idare mahkemesi tarafından iptal edildi. “Diyarbakır ili/Lice-Kulp ile Bingöl ili Genç ilçesi sınırları içinde kalan Sarım Havzası ana akarsuyu olan Sarım Çayı kurutularak baraj ve HES kurulmak istenmekte. Doğal yaşam ve yerleşik yaşamın hak ve menfaatleri gözetilmeden, Anayasal hak ve yasalara aykırı olarak ÇED raporu onaylanmış, proje yürürlüğe konulmuştur. Sarım Çayı üzerinde baraj ve HES tesislerinin kurulması durumunda, doğamız tahrip olacak, doğal denge ve yaşam bozulacak; iklim değişecek, Akçakaradağlar’dan Batman Ovası’na kadar coğrafya kuruyup çölleşecek; dünyada benzeri çok az bulunan ve özel bir iklime sahip olan Sarım Vadisi’ndeki hava sirkülasyon düzeni değişecek; bunaltıcı sıcaklar Diyarbakır, Bingöl ve Batman çevresinde yaşayan 2 milyon insanın yaşamını çekilmez hale getirecek; tarım arazilerinin, meraların tahrip olması nedeniyle hayvancılık, çiftçilik, sera ve arıcılık gibi iş alanları yok olacak. Flora ve faunası bakımından oldukça zengin biyolojik çeşitliliğe sahip olan, geniş bir coğrafi ve kültürel alanı kapsayan sarım havzasında yapılmak istenen HES Projesinin, halkın katılım toplantısında istenmediği açıkça ifade edilmesine ve ekolojik döngüyü olumsuz etkileyecek ciddi bir çevresel yıkıma neden olmasına rağmen, ÇED raporu olumlu sonuçlandı,” diyerek kampanya başlatmıştı Ekoloji Derneği. Ardından güzel haberi, “Köylerimize, arılarımıza, derelerimize, dağlarımıza, ağaçlarımıza, keçilerimize, balıklarımıza, üretime, yaşama, direnişe müjde! Sarım Çayı’na yapılması planlanan HES projesi, yürüttüğümüz hukuki ve toplumsal süreçle idare mahkemesi kararıyla iptal edilmiş. Kapitalist sömürü sistemine karşı ekoloji mücadelemizde ısrarcıyız,” açıklamasıyla duyurdu. Kampanya change.org/sarimhes adresinde. Anlaşılan kapitalist sömürü düzeninin kendisi değişmedikçe süren mücadeleler gittikçe baş edilmez şekilde çoğalacak.