Kültür varlıklarına ilişkin deprem bölgesinde bir sene sonunda neredeyiz?

-
Aa
+
a
a
a

Kültürel Miras ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?'de Asu Aksoy, Burçin Altınsay, TMMOB Mimarlar Odası heyetinden Doç. Dr. Koray Güler ile deprem bölgelerindeki kültür varlıklarının durumu üzerine konuşuyorlar.

""
"Depremin hemen ertesindeki durumdan çok farklı bir yerde değiliz bugün!" Kültür varlıklarına ilişkin deprem bölgesinde bir sene sonunda neredeyiz?
 

"Depremin hemen ertesindeki durumdan çok farklı bir yerde değiliz bugün!" Kültür varlıklarına ilişkin deprem bölgesinde bir sene sonunda neredeyiz?

podcast servisi: iTunes / RSS

6 Şubat’ta ve ardından 20 Şubat’ta yaşanan şiddetli depremlerin ardından depremin yaşandığı iller ve köylerde meydana gelen tahribatı yerinde incelemek, tespit, değerlendirme ve öneriler yapmak üzere Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu, Ankara ve İstanbul Büyükkent Şube Yönetim Kurulu üyeleri, Kültürel Mirasın Korunması ve Geliştirilmesi Komitesi üyesi uzmanlar ve Oda çalışanlarının yanı sıra Mimarlar Odası Şube ve Temsilciliklerin Yönetim Kurulu Başkanları ve ilgili kurumlarda görev alan uzmanlardan oluşan bir heyet kurulmuş ve önce 11 - 16 Şubat 2023 tarihleri arasında, ardından da 29 Mart – 2 Nisan 2023 arasında sahaya gidilmişti. Bu çalışmalar sonucunda Mimarlar Odası iki rapor
yayınlamıştı.Mimarlar Odası, depremin ardından yaşanan bir sene sonunda bölgede gelinen nokta nedir, ne tür çalışmalar başlatıldı, neler elde edildi konularında değerlendirmede bulunmak üzere yeni bir inceleme ve rapor hazırlığı süreci başlatmış durumda. Bu çalışma kapsamında geçtiğimiz günlerde İskenderun ve Hatay’a giden ve TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yürütme Kurulu’nun Adana’da düzenlediği 6 Şubat Depremlerinin Birinci Yıldönümü basın toplantısına katılan Mimarlar Odası heyeti uzmanlarından ve saha çalışmalarına katılan, Oda’nın yayınladığı raporların yazımında yer alan Doç. Dr. Koray Güler'e sahada neler gördüğünü, nelerin ifade edildiğini ve tespitlerinin neler olduğunu soruyoruz.Deprem sonucu yıkılmış ya da büyük tahribat görmüş olan ve ardından hızlı enkaz temizlik çalışmaları sırasında bir kere daha yıkım dalgası ile karşı karşıya kalan kültür varlıklarının ayağa kaldırılmaları, hafif hasarla atlatanların güçlendirilmeleri konularında önümüzdeki dönemde ne tür çalışmaların yapılması gerektiğini değerlendiren Koray Güler, 13 Ocak 2024 tarihinde yayınlanan 2878 sayılı Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu İlke Kararını kısaca ele aldı. 'Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlıklarının Güçlendirilmesi İlke Kararı' üzerinde önümüzdeki programlarda daha ayrıntılı durmayı planlıyoruz.