Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?

-
Aa
+
a
a
a

Konuklarımız Hollanda Araştırma Enstitüsü Direktörü Fokke Gerritsen ve Kentsel Miras Laboratuvarını ve burada yürütülen kurs programlarını birlikte oluşturdukları Özgün Özçakır ile 'Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?' sorusuna cevap arıyoruz.

""
Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?
 

Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?

podcast servisi: iTunes / RSS

NIT Netherlands Instituut in Türkiye / Hollanda Araştırma Enstitüsü bünyesinde kurulan Urban Heritage Lab. / Kentsel Miras Laboratuvarı, somut ve somut olmayan kültürel mirasın, kentlerin yaşanabilirliğini ve kentsel yaşamın sürdürülebilirliğini sağlamakta kritik öneme sahip olduğu fikrinden yola çıkarak kentsel yaşam, kültürel miras ve sürdürülebilirliğin kesişme noktalarındaki güncel sorunları ele almayı amaçlamakta. Kentsel Miras Laboratuvarı üç yıldır kentsel miras konularına yönelen kurs programları yapıyor.2021’de '
Sürdürülebilir Şehirler için Endüstriyel Miras', 2022’de ise 'Sürdürülebilir Şehirler için Su Mirası' programlarından sonra bu sene ise 'Arkeolojik Miras ve Yaşanabilir Şehirler' başlığıyla yola çıkan programın çalışmaları halen sürmekte. Bu sene kursa katılanlar; Ankara’ya odaklanarak kentlerin çok katmanlı kültürel mirasının kent ile bütünleşmesi ve günümüz kent yaşantısına katılması için politika, strateji ve eylemlerin neler olabileceğini ele alıyorlar.

Konuklarımız
Hollanda Araştırma Enstitüsü Direktörü Fokke Gerritsen ve Kentsel Miras Laboratuvarını ve burada yürütülen kurs programlarını birlikte oluşturdukları Özgün Özçakır. Kentsel Miras Laboratuvarını ve programlarını onlardan dinliyoruz.

Archaeological Heritage and Liveable Cities