Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin?

-
Aa
+
a
a
a

Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar, politikalar.

 
Pazartesileri 19.00'da Açık Dergi'nin içinde
 
Asu Aksoy, Burçin Altınsay
 
59. Yayın Dönemi: 29 Nisan 2024 - 27 Ekim 2024

Kültürel miras kavramının arkasındaki çok katmanlı düşünce alanının, koruma disiplinin boyutları çerçevesinde ele alınacağı bu yayında, Türkiye’de kültürel mirasın algılanış biçimleri, koruma anlayışı ve korumaya ilişkin uygulamalar politikalar değerlendirilecek; uluslararası kurum ve uzmanlarca tartışılan yeni başlıklar irdelenecek.

""
21 Aralık 2023

Kültürel Miras Ve Koruma: Kim İçin? Ne İçin'de Asu Aksoy ve Burçin Altınsay, 6 Şubat sonrası en büyük hasarı alan Antakya'nın yeni Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve Uygulama Planının şehrin tarihi dokusuna vereceği zarar üzerine konuşuyorlar.

""
14 Kasım 2023

Ankara’nın planlanarak modern bir çehreye kavuşturulma çabasının hikayesini Prof. Dr. İlhan Tekeli’den dinliyoruz.

""
23 Ekim 2023

Konuklarımız Hollanda Araştırma Enstitüsü Direktörü Fokke Gerritsen ve Kentsel Miras Laboratuvarını ve burada yürütülen kurs programlarını birlikte oluşturdukları Özgün Özçakır ile 'Kültürel Miras şehrin yaşantısına nasıl katılır?' sorusuna cevap arıyoruz.

""
16 Ekim 2023

İklim Adaleti Koalisyonu tarafından hazırlanan 'Milas-İkizköy ve Akbelen Ormanında Arkeolojik Kazılarda Yok edilen Kültürel Miras' başlıklı raporun bulgularını ve sonuçlarını konuğumuz Levent Büyükbozkırlı ile konuşuyoruz.

""
21 Eylül 2023

Konuğumuz Gülşen Özaydın ile İstanbul ili Adalar ilçesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarılan Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi, İstanbul İli, Adalar 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı üzerine konuşuyoruz.

Phaselis Antik Kenti
06 Nisan 2023

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ‘Kemer-Phaselis Antik Kenti Ören Yeri ve Bütünleyici Kıyı Alanı Çevre Düzenlemesi’ başlığıyla 1.derece arkeolojik sit olan Phaselis Antik kenti alanında yer alan Alacasu Koyu ve Bostanlık koyunda günübirlik plaj, otopark ve tuvalet ihtiyaçlarına yönelik uygulama çalışmasını başlattı. Bu projenin Phaselis Antik kenti arkeolojik alanına ve milli park değerlerine zarar vereceğini söyleyen TMMOB Odaları ve şahıslar Bakanlığın bu ihalesini dava etmiş durumdalar. Konuklarımıza projenin sorunlarını ve dava sürecini soruyoruz.

Antakya
01 Nisan 2023

Antakya ile tanışıklığı bu şehrin yerleşim tarihi konusunda yaptığı doktora çalışması ile pekişen ve yıllarla bu yer ile ilişkisi büyük bir bağlılığa dönüşen akademisyen, şehir plancısı Tuğçe Tezer’den Antakya’nın biriktirdiklerine ilişkin düşüncelerini dinliyoruz.

23 Ocak 2023

Prof. Dr. Cemal Kafadar’la Yedikule Bostanları'nın önemini ve kültürel miras olarak değerini konuştuk.

Kapadokya'da inşaat makinaları
22 Eylül 2022

Ortahisar-Göreme karayolu inşaatı jeolojik, doğal ve kültürel değerleriyle evrensel öneme sahip Kapadokya alanında tüm itirazlara rağmen devam ediyor.

Ankara Tenis Kulübü binası
02 Ağustos 2022

İçinde bulunduğu Spor Kompleksi’nin ilk ve önemli bir yapısı olan 19 Mayıs Stadyumunun yıkılmasının ardından sıra Tenis Kulübü'nde mi? Prof. Dr. Lale Özgenel ile konuştuk.

07 Kasım 2021

“Kültürel Miras ve Koruma: Kim için? Ne için? programımızın 18 Ekim tarihli kaydında Assos’ta yaşayan kent hakları aktivisti Cem Tüzün ile “kaya ıslahı” adı altında yapılan uygulamanın detaylarını konuştuk.

25 Ekim 2021

Arkeolog Mehmet Özdoğan ile Şanlıurfa Neolitik Çağ Araştırmaları Projesi’ndeki 'Taş tepeler' kazısı bulgularını ve neolitik tanımlarının nasıl değiştiğini konuştuk.

12 Ekim 2021

Bu hafta programımıza 2008 yılından bu yana Kıbrıs’ta faaliyetlerini yürütmekte olan iki taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi eş başkanı Ali Tuncay konuk oldu. 

22 Ocak 2021

Kültürel Kültürel Miras ve Koruma: Kimin için? Ne İçin? programının 28 Aralık 2020 tarihli nüshasında konuğumuz Behiç Ak’la İstanbul’un vapurlarını konuştuk.

07 Ocak 2021

Konuğumuz Doç. Dr. Gül Köksal ile şehrimizde sürmekte olan ”büyük” projelerden biri, Haliç Tersanelerinde yapılmak istenen dönüşüm üzerine konuştuk. 

02 Aralık 2020

20. yüzyıl kültür mirasının korunması bağlamında Ankara’nın bir kültür mirası alanı olan Saraçoğlu Mahallesi’nde “yenileme, canlandırma ve yaşatarak koruma” başlığı ile yapılan müdahaleleri ve mahallede yaşanmakta olan süreci konuştuk. 

09 Kasım 2020

İlk programımızda rekonstrüksiyon kavramı üzerine konuştuk. “Bir kültür varlığını, bir yapıyı yeniden yapmak” anlamına gelen bu kavram, koruma yaklaşımının tam ters ucunda yer alıyor. Bugünlerde rekonstrüksiyonu yapılmak üzere yıkıma uğrayan kültürel varlık haberleri ile sıklıkla karşılaşıyoruz.